TEMPLE INTRO

极乐寺简介

       哈尔滨极乐寺位于南岗区东大直街龙头之上,始建于1921年,是近代高僧天台宗第四十四代祖师倓虚法师创建的十方道场,为东北大丛林之一。

       1921年,由中东铁路护军总司令朱子桥将军、哈尔滨铁路局稽查局长陈飞青等人共同发心和赞助。因1922倓虚大师第一次到哈尔滨讲的经典是《佛说阿弥陀经》,又因发起人陈飞青等人信奉净土宗,故取名为“极乐寺”。1923年春破土动工,翌年8月告竣。目前哈尔滨极乐寺为黑龙江省最早、影响最大的佛教寺院,被定为省级文物保护单位。1983年国务院确定为全国汉族地区重点寺院。

 

BUDDHA COLLEGE

哈尔滨佛学院

NEWS CENTER

新闻公告

新闻公告

【极乐法讯】哈尔滨极乐寺观世音菩萨成道日传戒法会通启

★夫三宝者,千生罕遇,万劫难逢,皈依者,福增无量;礼念者,罪灭河沙。譬如灵丹之妙药,疗百病而蠲除。冥冥黑夜中,三宝为灯烛;滔滔苦海内,三宝为舟航;焰焰火宅中,三宝为雨泽。皈依佛,皈依法,皈依僧。皈者皈

19

2024-07

【极乐法讯】哈尔滨极乐寺观世音菩萨成道日传戒法会通启

★夫三宝者,千生罕遇,万劫难逢,皈依者,福增无量;礼念者,罪灭河沙。譬如灵丹之妙药,疗百病而蠲除。冥冥黑夜中,三宝为灯烛;滔滔苦海内,三宝为舟航;焰焰火宅中,三宝为雨泽。皈依佛,皈依法,皈依僧。皈者皈

08

2024-07

哈尔滨极乐寺启建“盂兰盆追思、感恩、报恩法会”

•盂兰盆中救倒悬,七世父母永得脱。佛陀慈悲殷切嘱,常以慈孝念四恩。佛门广大,普施接引之功;娑婆业苦,愿作津梁之济。为佛弟子常修慈孝心行,念念常忆现世乃至七世父母,于年年七月十五日,为作盂兰盆会,济以十

01

2024-07

【极乐法讯】哈尔滨极乐寺启建甲辰年观世音菩萨成道日吉祥普佛法会

观世大士,悉号圆通。久成佛道,倒驾慈航。广度众生,分身尘刹。现千手眼,普利群机。★农历六月十九是观世音菩萨成道日,为感恩观世音菩萨的慈悲护佑,哈尔滨极乐寺将于是日启建观世音菩萨成道日“吉祥普佛法会”一

CONTACT US

联系我们